Thơ chúc mừng năm mới Công ty Bảo vệ Đông Đô năm 2013

 

Năm nay khác hẳn năm qua,Thiên niên kỷ mới, con người khác xưa

Xem Tiếp

Tin nội bộ

Quyết định thành lập hội đồng khen thưởng & Thông báo khen thưởng của công đoàn

Xem Tiếp

PHONG TRÀO THỂ THAO

 

Để nâng cao sức khỏe cho CBCNV  Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử  Đông Đô thành lập đội bong đá. Bước đầu thành lập phong trào thể thao, hầu hết CBCNV đều tham gia tích cực, phong trào lan rộng đến tất cả các chi nhánh.

Xem Tiếp

« 1 2 »