Dịch vụ bảo vệ giá thấp

Dịch vụ bảo vệ giá thấp

Dịch vụ bảo vệ giá thấp 

 

dịch vụ bảo vệ thấp  bắt buộc các công ty bảo vệ phải cắt dảm các loại chi phi như : Tiền lương ,các trang thiết bị, đội cơ động .  Dịch vụ bảo vệ giá thấp thì đương nhiên tiền lương của nhân viên làm việc cũng phải giảm dẫn đến chất lượng dịch vụ cũng giảm. Lương trung bình cho mỗi nhân viên làm việc 8h/ngày giao động ở mức 3,7 đến 4 triệu. Với một vị trí bảo vệ 8h các công ty bảo vệ  thường nhận với mức giá từ 5 tới 5.5 triệu mỗi tháng so với mức giá từ 6 tới 7 triệu như trước kia. Như vậy lợi nhuận mỗi tháng từ một nhân viên làm việc vào khoảng 800.000 đến 1 triệu. Tuy nhiên con số này cần phải chi trả cho các vấn đề như bảo hiểm xã hội cho nhân viên, quy phúc lợi (ôm đau, thưởng lễ tết,…), thuế,chi phí  văn phòng và những hoạt động của công ty, những khoản chi phí phục vụ việc duy trì liên lạc với khách hàng… Với mức giá đó thì công ty bảo vệ gần như không có lợi nhuận, nếu có chỉ ở mức hoạt động cầm chừng.

 

Dịch vụ bảo vệ giá thấp

 

Dịch vụ bảo vệ giá thấp

 

Như vậy để có thể kinh doanh lời với mức giá dịch vụ bảo vệ giá thấp như vậy thì các công ty bao vệ phải tuyển những nhân viên làm việc với mức lương thấp. Vì vậy, những người làm bảo vệ chấp nhận mức lương thấp này là những người không đủ điều kiện thể chất lẫn tinh thần để làm bảo vệ chuyên nghiệp và vì vậy những hậu quả xẩy ra mà doanh nghiệp thuê các công ty bảo vệ giá thấp không thể lường trước được. 

Công việc bảo vệ thường có nhiều rủ ro, nếu không có sự hỗ trợ thì không thể đảm bảo an toàn cho mục tiêu bảo vệ và như vậy nếu có sự cố xẩy ra thì khách hàng sẽ là người chịu trách nhiệm. Việc thuê bảo vệ giá thấp để phòng những khi có sự cố vậy mà khách hàng lại là người chịu mọi rủi ro đó.

 

 

Tin cùng loại