DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ

DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ

Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng cửa hàng, doanh nghiệp, công ty,cá nhân... mà có các yêu cầu riêng cụ thể cho đội ngũ  bao ve.

dich vu bao ve

Nhưng mục đích, yêu cầu chung của đội ngũ Bảo vệ là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho mọi hoạt động của công ty, cửa hàng, doanh nghiệp, cũng như giao dịch với khách hàng được thuận lợi dễ dàng, tất cả mọi hành vi lợi dụng gây rối mất an ninh trật tự, ăn trộm, phá hoại tài sản đều được phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời. Dựa vào đó dich vu bao ve mục tiêu có hai hình thức bảo vệ chính:

1. Phương án bảo vệ mục tiêu cố định

Bảo vệ mục tiêu cố định là một hình thức bảo vệ phổ biến nhất hiện nay. Các đối tượng cụ thể ở đây có thể kể đến là các hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị, phương tiện,… nằm cố định trong một phạm vi thuộc chủ quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp của khách hàng.

Bảo vệ mục tiêu cố định nhằm giữ gìn, che chắn, bảo đảm cho mọi hoạt động diễn ra tại mục tiêu được an toàn tuyệt đối, bảo đảm tốt nhất về mặt an ninh trật tự.

Căn cứ vào những yêu cầu cụ thể của khách hàng cũng như dựa vào các yếu tố về địa điểm, địa hình, loại tài sản và lợi ích cần bảo vệ.

Cong ty bao ve Đông Đô sẽ tư vấn khách lựa chọn những phương án  bảo vệ tốt nhất, luôn đặt yêu cầu cho lực lượng bảo vệ của mình phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong nhiệm vụ ngăn chặn và xử lý những hành vi gây rối mất trật tự, trộm cắp tài sản,… có nguy hại đến của khách hàng.

dich vu bao ve muc tieu co dinh

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định
 

2. Phương án bảo vệ mục tiêu di động:

Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển.

Nội dung dich vu bao ve chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo người của người được bảo vệ.
- Hộ tống: Đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ một địa điểm cố định này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định.
Bảo vệ trên đường vận chuyển: bảo vệ tài sản hàng hoá tiền bạc trên đường vận chuyển.
Nội dung dịch vụ bảo vệ chủ yếu là: sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển.
Ghi chú: "Nội dung bảo vệ chủ yếu" được hiểu là những yêu cầu cơ bản của từng loại hình dịch vụ. Tuy nhiên không chỉ bó hẹp trong phạm vi đó, bởi trên thực tế nhu cầu khách hàng đa dạng hơn nhiều mà chúng tôi phải đáp ứng.

dich vu bao ve muc tieu di dong

Dich vu bao ve muc tieu di dong 

Để xây dựng và thực hành phương án bảo vệcần thực hiện các nội dung sau:

- Thứ nhất : Công tác chuẩn bị: Nắm vững nhiệm vụ, mục đích và ý định của cấp trên, thu thập các loại tài liệu làm cơ sở để đánh giá tính hình, chuẩn bị các phương tiện để xây dựng phương án bảo vệ và cơ sở vất chất để thực hành phương án.

- Thứ hai: Thực hành xây dựng phương án bảo vệ: Xây dựng dự thảo nội dung của phương án, bao gồm nội dung yêu cầu, mục đích, thời gian các bước thực hiện, lực lượng ,biện pháp... càng cụ thể càng tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện. Sau đó nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên, chỉnh lý lại theo kết quả phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thứ ba: Tổ chức thực hiện phương án bảo vệ an ninh, trật tự:: Quán triệt tinh thần nội dung phương án bảo vệ cho toàn thể bảo vệ, cán bộ công nhân viên, tổ chức hội nghị, hội thảo cho toàn bộ lực lượng tham gia bảo vệ, liên hệ với công an và chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể... tham gia ý kiến những nội dung có liên quan, đồng thời phối hợp vói lực lượng công an trong tình thế khẩn cấp.

- Thứ tư, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ: Trước hết cần làm cho thành viên cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, bảo vệ nắm vững  các nguyên tắc, thành thạo các động tác xử trí trong tình thế đã dự kiến. Thực tập từng tình hướng đi đến tổng hợp toàn bộ tình hướng, đồng thời phải đảm bảo an toàn nội dung và quá trình thực hiện phương án bảo vệ. Sau mỗi đợt thực tập phải có tổ chức rút kinh nghiệm và bổ sung để hoàn chỉnh phương án bảo vệ.

Tin cùng loại