Tin Tức

XÂY DỰNG ĐOÀN VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Nhằm góp phần thực hiện thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCSHCM lần thứ II  giai đoạn 2010 đến 2015,  ngày 10/1/2010, Ban chấp Hành đoàn Tổng Công ty Bảo vệ  vệ sĩ  thám tử Đông Đô ban hành Nghị quyết...

Xem Tiếp

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN

Cùng với việc xây dựng thương hiệu, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Đông Đô còn chú trọng xây dựng các tổ chức : Chi bộ đảng, đoàn TNCSHCM, công đoàn … nhằm định hướng  phấu đấu

Xem Tiếp

XÂY DỰNG ĐẢNG

Đảng ủy Tổng Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Đông Đô nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ. 

Xem Tiếp

« 6 7 »