Tin Tức

Chung cư đã bán chủ đầu tư vẫn dành quản lý

Chủ đầu tư  luôn tìm cách giành quyền sử dụng không gian chung và quản lý chung cư dù đã bán căn hộ 

Xem Tiếp

Chung cư đã bán chủ đầu tư vẫn dành quản lý

Chủ đầu tư  luôn tìm cách giành quyền sử dụng không gian chung và quản lý chung cư dù đã bán căn hộ 

Xem Tiếp

Hộ dân ở chung cư sẽ được chọn chủ đầu tư xây dựng

Hộ dân ở chung cư sẽ được chọn chủ đầu tư  xây dựng, không phải nộp lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… khi xây dựng lại chung cư.

Xem Tiếp

KHẢO SÁT ĐỂ VIẾT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TOÀ NHÀ ROBOT TOWER

 

Vào ngày 23/01/2015,Công ty bảo vệ  Đông Đô tiến hành khảo sát  toà nhà  ROBOT TOWER  mới được xây dựng tại chung tâm quận 3. Theo Ban quản lý   Toà nhà Công ty Bảo vệ Đông Đô cùng đấu thầu dự án cung ứng  bảo vệ cho toà nhà với 02 Công ty   bảo vệ Thăng Long (Bộ công an)và Công ty   bảo vệ Yuki việt nam.

 

Xem Tiếp

Bảo vệ dân phố

Vừa qua tại quận 1 đã tổ chức Ngày hội toàn dân   bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổng kết kế hoạch 10 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về   Bảo vệ dân phố, và những kế hoạch của Công an Thành phố  HCM về Phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ  dân phố với sự tham dự của lãnh đạo các ban ngành của thành phố đến dự ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

Xem Tiếp

« 1 2 3 4 5 »