Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ -

Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ

 bảo vệ

 

 Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ

 

 Đầu tuần các Giám đốc chi nhánh tập trung tại Tổng công ty để họp giao ban, trong quá trình giao ban đại diện Giám đốc các  chi nhánh báo cáo tình hình kinh doanh, nhân sự, an ninh trật tự  và những diễn biễn ở các mục tiêu, địa bàn minh quản lý cho tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty biết và đề ra những phương hướng nhiệm vụ mới.

  Hàng tháng đội trưởng các mục tiêu được tập huấn định kỳ. Trong quá trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức nghiệp vụ bảo vệ. Việc tập huấn này không những trang bị thêm kiến thức mà còn tạo điều kiện cho các đội trưởng mục tiêu học hỏi kinh nghiệm thực tiễn quản lý nhân sự và giao lưu văn hóa với nhau.

  Các nhân viên bảo vệ hàng quý thường xuyên được tu nghiệp, cập nhật các kiến thức và kỹ năng chuyên môn bảo đảm tối đa năng lục và chất lượng dịch vụ.