Quản lý trực tiếp bảo vệ -

Quản lý trực tiếp bảo vệ

 

 bảo vệ

 

 

Nhân viên bảo vệ Đông Đô bảo vệ Cao ốc văn phòng Công ty Cổ phần Điện máy REE tại 364 Cộng Hoà, P13, Tân Bình, TP.HCM

 

  Giám đốc các chi nhánh điều hành, chỉ đạo tất cả các mục tiêu, mỗi mục tiêu có một đội trưởng trực tiếp tổ chức, kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhân viên bảo vệ tại mục tiêu mình quản lý .

  Các nhân viên bảo vệ tại mục tiêu có nhiệm vụ tự quản lý chéo nhau và thông báo tình hình an ninh, nhân sự cho đội trưởng biết. Đội trưởng có nhiệm vụ cùng với giám đốc chi nhánh phối hợp với các bên có chức năng liên quan cùng nhau giải quyết sự việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn tối đa cho khách hàng.

 Hàng tuần các Giám đốc chi nhánh về tổng công ty họp giao ban, đồng thời báo cáo cho tổng Giám đốc biết về hiệu quả kinh doanh, tình hình hoạt động của từng chi nhánh, đề ra phương hướng nhiệm vụ mới.