Hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ

 

CÔNG TY TNHH-DV-BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

572 đường số 7,P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                             -----------o0o------------

 

SỐ : … HĐBV/ .....                                                 TP.HCM, Ngày .. tháng .. năm      

 

 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

 

 

 -    Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.

 -    Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày   29/11/2005.

 -    Căn cứ  Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 -    Căn cứ chức năng và nhiệm vụ nhu cầu hai bên.

 

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ...., đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A       :         ...............................................

Đại diện      :         ................................................

Chức vụ     :          ...............................................

Địa chỉ        :          ................................................

Số ĐT        :          ................       FAX    :..............

MST           :          .................................................

Emai           :          ................................................

Wesite        :          ...............................................

Số tài khoản :          ................................................

 

BÊN B  : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ.

 

Đại diện           : Ông NGUYỄN VĂN NHẤT

Chức vụ           : Chủ tịch hội đồng thành viên,Tổng Giám Đốc

Địa chỉ              : 572 đường số 7, F.An Lạc,Q.Bình Tân, Tp.HCM .

Điện thoại         : 08.62930883 - 08.38170305 - 08.38170304 - Fax : 08.62930884

Emai                : baovedongdo@yahoo.com

Website            : http://www.baovedongdo.com -

MST                 : 0304339757.

Số tài khoản : 11420155519011 TECHCOMBANK AN LẠC

 

Cùng thỏa thuận ký hợp đồng bảo vệ với các điều khoản và điều kiện sau đây:

 

Giải thích một số từ ngữ trong hợp đồng:

 

     1/- Mục tiêu bảo vệ: Là địa điểm bảo vệ trong đó cơ sở vất chất được bao bọc bằng tường rào khép kín ( Như : Nhà máy, công ty, công trường xây dựng, bệnh viện, cao ốc, trường học, Kỹ túc xã, chung cư, khu vui chơi giải trí V.v.v...)

 

     2/- Vị trí bảo vệ : Là những vị trí nằm trong mục tiêu bảo vệ có giới hạn tại vị trí đó ( Như :  Nhà kho, phòng làm việc, xưởng sản xuất,V.v.v...)

 

     3/- Nguyên tắc bồi thường : Điều cơ bản định ra nhất thiết phải tuân theo.

 

     4/- Điều kiện bồi thường : Cái cần phải có để cho một cái khác có thể có hoặc có thể xẩy ra.

 

     5/- Yếu tố : Bộ phận cấu thành một sự vật, sự việc, hiện tượng. 

 

 ĐIỀU 1 : MỤC ĐÍCH VÀ ĐỊA ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG.

 

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ bảo vệ của bên B và bên B đồng ý cung cấp các nhân viên bảo vệ. cho bên A.

Địa điểm cung cấp dịch vụ bảo vệ trong hợp đồng này là  :  Những vị trí  trong mục tiêu bảo vệ ...............

Bên B căn cứ các chức năng, ngành nghề đã được các cơ quan quản lý Nhà nước cho phép và khả năng thực tế của mình, đồng ý cung cấp các dịch vụ bảo vệ cho bên A theo đúng các yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận như: Cung cấp các nhân viên bảo vệ theo đúng các tiêu chuẩn quy định; tổ chức quản ly và điều hành các hoạt động bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tại mục tiêu.

 

ĐIỀU 2 : DỊCH VỤ CỦA BÊN B.

 

      2.1/ Yêu cầu về nhân viên bảo vệ:

 

Bên A yêu cầu bên B cung cấp các nhân viên bảo vệ là công dân Việt Nam được tuyển chọn lý lịch rõ ràng, không có khuyết tật, không có tiền án, tiền sự, đã qua huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, có tinh thần trách nhiệm, có sức khỏe tốt, dũng cảm, nhanh nhẹn, thông minh, có khả năng giao tiếp lịch sự, đúng mức. Các kỹ năng phải có đối với mỗi nhân viên bảo vệ Đông Đô bao gồm:

 

     - Hiểu biết về pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

     - Đọc và hiểu chính xác các nội quy, quy định.

     - Kỹ năng giao tiếp chuẩn mực.

     - Nắm vững nghiệp vụ canh gác, bảo vệ mục tiêu, kỹ năng quan sát, phát hiện đối tượng.

     - Sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin liên lạc: Bộ đàm, điện thoại...

     - Có trình độ võ thuật đủ để tự vệ và bảo vệ an toàn mục tiêu.

     - Sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

     - Hiểu biết về an toàn lao động và PCCC.

     - Thành thạo công tác cứu thương ban đầu.

     - Biết lập biên bản vụ việc theo quy định.

     - Lập báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, năm và báo cáo khác theo yêu cầu.

     - Một số khả năng khác có liên quan tới nhiệm vụ được giao.

 

     2.2/ Vị trí bảo vệ và Phạm vi dịch vụ:

 

a- Số vị trí bảo vệ :

 

     > Vị trí bảo vệ cổng chính :

 

     > Vị trí bảo vệ cổng phụ   :

 

     > Vị trí bảo vệ nhà kho     :

 

     > Vị trí bảo vệ xưởng sản xuất:

 

     > Vị trí bảo vệ bãi giữ xe :

 

     > Vị trí bảo vệ xuất nhập :

 

     > Vị trí bảo vệ tuần tra :

 

     > Vị trí bảo vệ khối văn phòng:

 

     > Các vị trí  bảo vệ khác  .....

 

b- Phạm vi dich vụ :

 

     - Giữ gìn an ninh trật tự tại mục tiêu.

     - Đảm bảo an toàn cho con người trong mục tiêu.

     - Kiểm tra, đăng ký quản lý tài sản, vật tư ra vào mục tiêu theo nội quy, quy định của Bên A.

     - Xác định, phân loại đối tượng , ngăn chặn kịp thời những người không có nhiệm vụ ra

       vào trong mục tiêu.   

     - Kiểm tra giấy tờ, đăng ký theo dõi khách ra vào, yêu cầu đỗ xe và phương tiện theo quy định

     - Hướng dẫn khách đến các phòng ban khách cần liên hệ.

     - Phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi phá rối gây mất trật tự trị an  trong mục tiêu .

     - Nhắc nhở hướng dẫn nhân viên và mọi người chấp hành nội quy, quy định của Bên A về  an  ninh trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC).

     - Vận hành và sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ khi xảy ra hỏa hoạn.

     - Hoàn tất biên bản giao ca hàng ngày để xuất trình khi bên A yêu cầu. Giao ca của nhân viên bảo vệ phải thực hiện bằng văn bản. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ ca sau chưa đến thực hiện giao ca, nhân viên bảo vệ ca trước không được tự ý bỏ vị trí.

 

     2.3/ Trang thiết bị do Bên A cung cấp cho lực lượng bảo vệ tại mục tiêu:

 

     - Bót gác và bàn ghế làm việc (theo các vị trí trong phương án bảo vệ mục tiêu đã được phê duyệt

     - 01 điện thoại liên lạc nội bộ và danh bạ điện thoại các phòng, ban .

     - Hệ thống chiếu sáng.

     - Các nội qui, quy chế làm việc của bên A

 

     2.4/ Trang thiết bị của nhân viên bảo vệ Đông Đô:

 

     - Đồng phục.

     - Công cụ hỗ trợ.

     - Biểu mẫu (sổ các loại, báo cáo các loại, biên bản sự việc, biên bản bàn giao, giấy niêm  

      

ĐIỀU 3 : QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ.

 

     3.1/ Quyền hạn:

 

Bên A trao cho các nhân viên bảo vệ các quyền hạn sau đây phù hợp với luật pháp và Quy định của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:

     - Quyền giữ lại tại địa điểm bảo vệ những người mà các nhân viên bảo vệ nghi ngờ có những hành vi phạm pháp, hành động quấy rối, phá hoại trong mục tiêu do bên B bảo vệ. Sau đó nhân viên bảo vệ có trách nhiệm thông báo lại sự việc cho Bên A và Công an địa phương hoặc cơ quan thẩm quyền hữu quan khác để xử lý.

     - Kiểm tra và giữ lại nếu cần thiết các phương tiện và người mà các nhân viên bảo vệ nghi ngờ họ có liên quan đến vụ trộm cắp, tẩu tán bất hợp pháp tài sản của bên A tại mục tiêu bảo vệ. Sau đó phải lập tức thông báo cho bên A và Công an hay tại các cơ quan hữu quan khác để xử lý.

     - Đề xuất, góp ý bằng văn bản với Bên A những vấn đề (nếu có) nhằm đảm bảo an toàn các trang thiết bị hoặc nâng cao khả năng kiểm soát được tình hình trật tự, an ninh tại mục tiêu.

 

     3.2/ Trách nhiệm:

 

     - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ; tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam, quy định của Bên A và các quy định của Cty TNHH – DV - Bảo Vệ Đông Đô đối với nhân viên bảo vệ.

     - Lịch sự và tôn trọng cán bộ nhân viên của Bên A và khách của Bên A đến làm việc.

 

     Bên B và nhân viên Bên B không được có các hành vi sau:

     • Bỏ vị trí gác, trực trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ.

     • Gây phiền hà, trở ngại đối với cán bộ, nhân viên và khách bên A.

     • Hành hung hoặc có lời nói thiếu văn hóa với những người đến học tập, làm việc hoặc giao dịch tại địa điểm bên A

     • Hành vi không nghiêm túc, lơ là, lười biếng...

     • Ngủ trong giờ làm việc, hút thuốc và sử dụng các chất ma túy.

     • Đánh bài trong giờ làm việc.

     • Uống và say rượu, bia, có mùi rượu bia trong giờ làm việc.

 

 

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CÁC BÊN.

 

     4.1/ Trách nhiệm của Bên A:

     - Thông báo cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên và các đơn vị có liên quan về việc Cty TNHH – DV - Bảo Vệ Đông Đô thực hiện hợp đồng  bảo vệ kể từ ngày hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ được hai bên ký kết.

     - Tạo mọi điều kiện cho bên B hoàn thành tốt dịch vụ bảo vệ của mình (bót gác, đèn chiếu sáng bảo vệ, hàng rào bảo vệ, điện thoại nội bộ cho cổng chính).

     - Hàng ngày hết giờ làm việc, các vị trí có tường rào khép kín, có cửa ra vào trong mục tiêu như văn phòng, nhà kho, phân xưởng sản xuất V.v.v... bên A phải khoá và niêm phong và bàn giao bằng văn bản cho bên B

     - Cử người có trách nhiệm làm đại diện để duy trì mối liên hệ trực tiếp, kịp thời với bên B.

     - Thông báo các nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ để phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát của nhân viên bảo vệ.

     - Bên A phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay thương tích xảy ra cho nhân viên bên B, trong trường hợp bên A yêu cầu nhân viên bảo vệ của bên B thực hiện một, hay nhiều công việc nằm ngoài phạm vi mục tiêu bảo vệ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên B.

     - Tôn trọng nhân viên của Bên B.

     - Bên A không được nhận bất kỳ một nhân viên bảo vệ nào của bên B làm việc cho bên A khi hợp đồng hai bên kết thúc.

     - Hàng tháng thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B theo đúng giá trị ghi trong hợp đồng  và các phụ lục hợp đồng này (nếu gia hạn hợp đồng, bổ sung hợp đồng)

 

     4.2/ Trách nhiệm của Bên B

 

     - Triển khai, điều hành và quản lý nhân viên bảo vệ thực hiện các dịch vụ đúng theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên và các yêu cầu phát sinh của bên A (được hai bên thông qua bằng văn bản) trong quá trình thực hiện hợp đồng.

     - Có trách nhiệm giữ gìn bí mật sản xuất kinh doanh, phương án bảo vệ và các hoạt động khác của bên A.

     - Hàng ngày hết giờ làm việc cùng với bên A nhận bàn giao các vị trí đã niêm phong.

     - Trong trường hợp bên A yêu cầu thì bên B phải thực hiện việc thay thế nhân viên bảo vệ trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được văn bản của Bên A.

     - Chịu trách nhiệm về mọi thể loại bảo hiểm, thuế và chi phí của nhân viên bảo vệ theo yêu cầu của pháp luật và quy định của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

     - Cung cấp cho bên A danh sách trích ngang nhân viên bảo vệ làm việc tại mục tiêu.

 

ĐIỀU 5 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

 

     5.1/ Giá trị hợp đồng:

 

     Đơn giá dịch vụ bảo vệ hàng tháng của 01 vị trí là ...... VNĐ/ tháng, thời gian làm việc 24/24h  bẩy ngày trong tuần kể cả ngày lễ tết.

 

Số vị trí ...... thành tiền ...... (chưa thuế VAT), đã bao gồm ( thuế VAT 10%) là ..... Bằng chữ : ........

     Hàng tháng căn cứ vào văn bản xác nhận về số vị trí (hoặc số nhân viên bảo vệ) để tính toán chi phí và dịch vụ theo tình hình thực tế phát sinh trong tháng đó.Bên A đồng ý trả cho bên B phí dịch vụ bảo vệ hàng tháng (đã bao gồm VAT 10%) là: .... (vnđ) vào ngày cuối cùng của tháng. Bên B xuất hóa đơn tài chính cho bên A theo phí dịch vụ nêu trên.

 

     5.2/ Phương thức thanh toán:

     Bên A thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hay tiền mặt cho bên B theo từng tháng và không quá năm ngày kể từ khi bên A nhận được hóa đơn tài chính, văn bản yêu cầu thanh toán của bên B.

 

Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản:

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đông Đô

572 đường số 7 – P.An Lạc – quận Bình Tân- TPHCM

Số tài khoản: 11420155519011 TECHCOMBANK AN LẠC

 

ĐIỀU 6 : BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI.

 

Cần đủ hai yếu tố dưới đây, việc bồi thường sẽ được thực thi:

 

     6.1/ Nguyên tắc bồi thường:

 

     - Khi phát hiện có mất mát hoặc tổn thất tài sản của bên A ở những vị trí được bảo vệ trong mục tiêu thì bên A  lập biên bản hiện trường ( Có ghi rõ vị trí tổn thất hoặc mất tài sản) và biên bản bảo vệ hiện trường có xác nhận của bên B và công an khu vực tại vị trí mất tài sản đồng thời thông báo bằng văn bản trước 24 tiếng đồng hồ gửi đến phòng pháp lý của Tổng Công ty Bảo vệ Đông Đô qua số điện thoại : 08.62930883 hoặc Fax: 08.62930884, quá thời gian trên Tổng Công ty Bảo vệ Đông Đô không chịu trách nhiệm tính pháp lý của vụ việc.

      - Sau khi tài sản bị mất, hai bên tiến hành tìm hiểu nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

      - Những tài sản trong mục tiêu phải được bàn giao bằng văn bản có chữ ký và dấu của người có thẩm quyền đại diện pháp nhân của bên A và bên B ký kết.

     - Những vị trí  khép kín có tường rào, cửa ra vào như văn phòng, nhà kho, phân xưởng sản xuất V.v.v.... Hàng ngày sau giờ làm việc, bên A phải khoá cửa và niêm phong ( Giấy niêm phong phải có chữ ký của hai bên ) và bàn giao lại cho bên B bằng văn bản có chữ ký xác nhận của bên A và B. Nếu không đủ điều kiện này việc mất tài sản bên B không có trách nhiệm bồi thường.

     - Đối với những tổn thất, mất mát tài sản của bên A trong phạm vi khu vực bảo vệ của bên B có nguyên nhân từ những hành vi đột nhập từ bên ngoài vào mục tiêu thì bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại bằng sec hoặc tiền mặt cho bên A theo thời giá tại thời điểm bồi thường (trừ các trường hợp nằm trong các quy định ghi tại điều 7 của hợp đồng này).

     - Việc bồi thường của bên B đối với những mất mát, thiệt hại và tổn thất về tài sản của bên A phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận của cơ quan công an cấp quận, huyện xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

 

     6.2/ Điều kiện bồi thường:

 

     Bên B có trách nhiệm bồi thường nếu : 

 

     - Bên A cung cấp cho bên B những chứng cứ chứng minh được tại mục tiêu số tài sản bị mất hoặc hư hỏng do lỗi của nhân viên bảo vệ bên B gây ra .

     - Bên A cung cấp cho bên B những chứng cứ chứng minh được việc mất tài sản có nguyên nhân từ những hành vi đột nhập từ bên ngoài vào.

     - Bên A và bên B cùng nhau tiến hành xác định giá trị tài sản bị mất, hư hỏng tại thời điểm xảy ra.

     - Sau khi đền bù, nếu số tài sản hoặc một phần số tài sản bị mất được tìm thấy thì bên A sẽ thanh toán lại cho bên B phần giá trị của tài sản tìm được mà bên B đã đền bù.

 

ĐIỀU 7 : HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B.

 

     Cả hai bên thừa nhận rằng hợp đồng này chỉ thực hiện cung cấp những dịch vụ được nêu trên trong hợp đồng, không phải là một hợp đồng bảo hiểm hay bảo đảm với những thiệt hại. Điều này có nghĩa là các nhân viên bảo vệ do bên B cung cấp sẽ phải thực hiện tốt các dịch vụ được nêu trong các điều 1, 2, 3 và 4 nói trên. Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát hay thương tích là hệ quả của các sự kiện bất khả kháng xảy ra ngoài phạm vi kiểm soát hay can thiệp hợp lý của nhân viên bảo vệ bên B. Cụ thể là bên B sẽ không chịu trách nhiệm và bồi thường về những thiệt hại, mất mát của bên A xảy ra do:

     - Mọi hình thức thiên tai hay tai nạn (thiệt hại bất khả kháng) bao gồm sấm sét, lụt lội, hỏa hoạn, giông bão, hay hiện tượng thiên nhiên có hại khác; sốc điện hay thương tổn do điện gây ra ngoài tầm kiểm soát của nhân viên bảo vệ.

     - Bên B không chịu trách nhiệm liên đới trước bên A về tất cả các thiệt hại, mất mát và tổn thất tài sản của bên A nếu những thiệt hại, mất mát và tổn thất đó xảy ra trong những khu vực trong mục tiêu nhưng nhân viên bảo vệ bên B không được phép can thiệp và kiểm soát theo quy định của Bên A.

     - Bên B không chịu trach nhiệm liên đới trước bên A về tất cả các thiệt hại, mất mát và tổn thất tài sản của bên A nếu như những vị trí trong mục tiêu cần có người bảo vệ nhưng để giàm chi phí bên A không thuê bảo ở những vị trí đó.

     - Các xáo trộn về chính trị hay lao động bao gồm cả hành động gây chiến, bạo động hay đình công, tác động đến mục tiêu.

     - Các thiệt hại, mất mát tài sản cho bên A và nhân viên của bên A, sau khi bên B đã có kiến nghị hợp lý với bên A ít nhất một (01) lần bằng văn bản về việc bên A cần tăng thêm vị trí bảo vệ và thực hiện các biện pháp quản lý, đề phòng, ngăn ngừa tổn thất, mất mát và thiệt hại về tài sản của bên A và nhân viên của bên A nhưng bên A không xem xét thực hiện những kiến nghị đó.

     - Sự kiện diễn ra ngoài những vị trí , phạm vi không gian bảo vệ của bên B.

     - Những mất mát thuộc về tài sản cá nhân (Máy vi tính sách tay thường xuyên mang ra vào mục tiêu, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, đồ trang sức, tiền, bình ắc quy, phụ tùng trang thiết bị các loại xe gắn máy, V.v.v...)

     - Những mất mát về công cụ sản xuất nhỏ thường xuyên ra vào mục tiêu như : Máy khoan, máy hàn, bình ác qui, phụ tùng các loại xe hơi, xe máy kéo, xe tải, V.v.v... nếu không có biên bản bàn giao hàng ngày cho bên B.

 

  ĐIỀU 8 : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

 

      Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết qua đàm phán. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết trong vòng 10 ngày, các bên có quyền yêu cầu Tòa Kinh Tế giải quyết theo các quy định của Pháp luật. Hai bên công nhận quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng có tính bắt buộc đối với các bên. Bên thua kiện có trách nhiệm chịu mọi chi phí pháp lý và các chi phí khác theo phán quyết của Tòa án.

 

 ĐIỀU 9 : THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG.

 

Hợp đồng này được thực hiện từ ngày .... tháng .... năm …..đến hết ngày ... tháng .... năm …..

 

ĐIỀU 10 : GIA HẠN HỢP ĐỒNG.

 

Khi hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ đã ký kết giữa hai bên kết thúc mà bên A vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ do bên B cung cấp và bên B đồng ý tiếp tục hợp đồng thông qua công văn đề nghị, thì hai bên sẽ tiến hành lập các phụ lục hợp đồng dựa trên hợp đồng gốc đã ký. Mọi thay đổi, điều chỉnh trong hợp đồng gốc đã ký sẽ được ghi rõ trong phụ lục. Phụ lục được hai bên ký kết có giá trị tương đương như hợp đồng gốc.

 

ĐIỀU 11: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

 

 Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi:

     - Hết hạn hợp đồng mà bên A không có yêu cầu khác, hoặc

     - Một trong hai bên vi phạm hợp đồng, hoặc

     - Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng.

     - Nếu bên A không trả phí dịch vụ bảo vệ cho bên B dù bất cứ lý do gì thì bên B tuỳ theo tình hình thực tế có quyền chấm dứt hợp đồng ngay mà không có điều kiện nào.

     - Hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì ra văn bản báo trước 15 ngày.

     - Nếu bên nào tự ý cắt hợp đồng trước thời hạn mà không có lý do chính đáng thì phải bồi thường một tháng theo giá trị hợp đồng.

 

ĐIỀU 12 : CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG.

 

Nếu không được sự đồng ý của hai bên, không bên nào được tự ý chuyển giao nghĩa vụ, quyền lợi ghi trong hợp đồng do bên khác hoặc chuyển nhượng hợp đồng.

 

ĐIỀU 13 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

 

     Căn cứ vào tình hình thực tế của mục tiêu, hai bên sẽ thống nhất tăng hoặc giảm số lượng các vị trí bảo vệ tại mục tiêu cho thích hợp. Việc tăng hoặc giảm này sẽ được bên A thông báo bằng văn bản cho bên B trước 07 ngày.

     Tại mục tiêu nếu như mất mát hoặc hư hỏng tài sản mà chưa xác định được nguyên nhân và trách nhiệm liên quan của bên nào và trong thời gian chờ sự điều tra của cơ quan công an hoặc sự phán quyết của toà án thì bên A vẫn tiếp tục thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo điều 5 của bản hợp đồng này. Nếu bên A không thanh toán phí dịch vụ  thì bên B tuỳ theo tình thế có quyền chấm dứt hợp đồng ngay không điều kiện.

     Việc thay đổi, bổ sung nội dung và điều kiện trong hợp đồng này phải được lập thành văn bản có chữ ký hợp pháp dưới hình thức là một phụ lục hợp đồng không thể tách rời của hợp đồng này.

     Hai bên cam kết thực hiện tốt hợp đồng trên cơ sở bình đẳng, lâu dài, cùng nhau phát triển đôi bên cùng có lợi.

     Hợp đồng được lập thành  (04) bản, Bên A giữ (02) bản, Bên B giữ (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                     Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám Đốc

                                                          

 

 

 

              ........................                                      NGUYỄN VĂN NHẤT