select * from #_dichvu_many where hienthi=1 and id ='75' Thám tử thu thập chứng cứ - - bảo vệ
Thám tử thu thập chứng cứ -

Thám tử thu thập chứng cứ

    Thu thập chứng cứ là việc quý vị mong muốn các thám tử tư tìm kiếm và thu thập được bằng chứng có thể là bằng hình ảnh chụp, quay hoặc các tài liệu chứng cứ xác thực 100% đem lại giá trị thực khách quan để quý vị có thể chứng minh trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự việc đó mà người khác không thể phủ định được mà phải chấp nhận các chứng cứ đó như một tất yếu.

    Tìm kiếm thu thập thông tin, chứng cứ là hoạt động nhân viên ngoại tuyến, nội tuyến trực tiếp quan sát sau đó ghi nhận và tổng hợp lại những hoạt động, những quan hệ, hình ảnh thu được là tài liệu để báo cáo cho khách hàng.

   Chúng tôi sẽ tiến hành  thu thập thông tin qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có thể kéo dài liên tục trong vài ngày, hoặc vài tuần tùy theo tình tiết phức tạp của vụ việc.

Tin cùng loại