select * from #_dichvu_many where hienthi=1 and id ='72' Thám tử cho người Việt Kiều.. - - bảo vệ
Thám tử cho người Việt Kiều.. -

Thám tử cho người Việt Kiều..

 

 

Thám tử Đông Đô sẽ giúp quý vị tìm hiểu các thông tin và thu thập chứng cứ bằng tài liệu, hình ảnh kể cả khi quý vị đang ở xa để làm rõ sự thật trong các mỗi quan hệ bạn bè, gia đình, tình yêu, người thân, thị trường làm ăn.... 

  1/- Là người nước ngoài muốn kết bạn với người Việt Nam mà họ chỉ quen nhau trên mạng, họ muốn xác minh tính trung thực của người đó.

 2/- Người VN định cư hoạc sang làm ăn ở nước ngoài vì không có thời gian và điều kiện đi lại, muốn tìm hiểu về người thân ở  VN, hoặc muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, các vấn đề có liên quan hôn nhân, con cái …

  3/- Người nước ngoài muốn tìm hiểu thị trường VN, họ chưa từng làm việc, hoặc chưa từng đến VN hay là  đặt văn phòng có giao dịch tại VN muốn tìm hiểu về nhiều lĩnh vực khác trước khi quyết định một vấn đề nào đó để tránh rủi ro

Tin cùng loại