XÂY DỰNG ĐẢNG - Công ty bảo vệ Đông Đô

XÂY DỰNG ĐẢNG

14-12-2012

Đảng ủy Tổng Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Đông Đô nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ. 

 

XÂY DỰNG ĐẢNG

 

 

Đảng ủy Tổng Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Đông Đô nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ. Quá trình thực hiện công tác phát triển Đảng viên trẻ là coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, kết hợp chặt chẽ việc việc phát triển đi đôi với rèn luyện, củng cố đảng viên.

 

     Chủ động phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ những bảo vệ ưu tú để bồi dưỡng cảm tình Đảng. Từ năm 2005 đến nay Đảng bộ công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử  Đông Đô đã kết nạp dược trên 20 đảng viên trẻ, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của điều lệ Đảng và có chất lượng tốt. Năm 2009 đã kết nạp 05 Đảng viên mới , vượt 70% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Nhiều chi nhánh làm tốt công tác phát triển đảng như chi bộ Đảng chi nhánh Cần Thơ.

 

     Qua theo dõi, các Đảng viên mới được kết nạp đã thể hiện bản lãnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, không ngại khó khăn thử thách, có ý chí rèn luyện vươn lên, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

 

     Có được kết quả đó là một quá trình phấu đấu và làm việc tâm huyết của Đảng bộ Tổng Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử  Đông Đô, sự chung sức, chung lòng của đảng viên trong Đảng bộ và lòng tự hào của mỗi cán bộ, nhân viên bảo vệ công ty .

 

 Lễ kết nạp Đảng viên mới 

 

 

 

Sinh hoạt chi bộ đảng

 


content-content/detail