QUY TRÌNH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ - Công ty bảo vệ Đông Đô

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

10-12-2014

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

 

1. Quy trình quản lý  toà nhà

 

1.1 Quy trình quản lý hợp đồng thuê và các biểu mẫu:

 

- Kế hoạch thanh lý

- Sổ theo dõi thông tin khách hàng

 

1.2 Quy trình triển khai hợp đồng thuê và các biểu mẫu của   toà nhà :

 

- Biên bản bàn giao mặt bằng

- Biên bản kiểm tra sửa chữa nội thất

- Biên bản triển khai quy định toà nhà

 

2. Quản lý khách hàng:


 

2.1 Quy định quản lý và sử dụng phòng họp và các biểu mẫu:

- Sổ theo dõi phòng họp.

2.2 Quy định đánh giá sự thoả mãn của khách hàng và các biểu mẫu:

 

- Phiếu thu thập ý kiến khách hàng.

- Phiếu tổng hợp ý kiến khách hàng.

 

2.3 Quy định xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng và các biểu mẫu:

 

- Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng.

- Phiếu tổng hợp khiếu nại khách hàng.

 

2.4 Quy định trang trí và marketing của khách hàng

2.5 Quy định về an toàn, an ninh của khách hàng

2.6 Quy định quản lý vệ sinh của khách hàng

2.7 Quy định quản lý tài sản của khách hàng

2.8 Quy định bảo dưỡng sửa chữa của khách hàng

2.9 Quy định hình thức, thái độ, tác phong nhân viên khách hàng

2.10 Quy định quản lý thiết bị, dịch vụ của  toà nhà

 

3. An ninh toà nhà

 

3.1 Nội quy phòng cháy chữa cháy toà nhà và các biểu mẫu:

 

- Hướng dẫn sử dụng bình PCCC

- Danh mục dụng cụ PCCC thường dùng

 

3.2 Quy định tuần tra bộ phận bảo vệ và các biểu mẫu:

 

- Kế hoạch tuần tra.

 

3.3 Quy định huấn luyện về an toàn, PCCN và các biểu mẫu:

 

- Kế hoạch huấn luyện an toàn hàng năm

- Chương trình huấn luyện

- Danh sách nhân viên được huấn luyện.

 

3.4 Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hoá và các biểu mẫu:

 

- Sổ theo dõi hàng hoá

- Sổ theo dõi tài sản

 

3.5 Quy trình kiểm soát khách, nhân viên và các biểu mẫu:

 

- Sổ theo dõi khách ra vào cổng

- Sổ theo dõi nhân viên ra vào cổng

 

3.6 Nội quy bộ phận bảo vệ và các biểu mẫu:

3.7 Quy trình xử lý sự cố bảo vệ và các biểu mẫu:

 

- Biên bản vụ việc.

 

3.8 Phương án phòng cháy chữa cháy  toà nhà

3.9 Quy định quản lý và sử dụng dụng cụ bảo vệ

3.10 Quy trình xử lý tình trạng khẩn cấp

3.11 Quy trình giữ xe ô tô

3.12 Quy trình giữ xe máy

 

4. Kỹ thuật toà nhà

 

4.1 Quy trình sửa chữa và các biểu mẫu:

 

- Thông báo sửa chữa

- Phiếu yêu cầu sửa chữa

- Phương án sửa chữa

- Phiếu nghiệm thu sửa chữa

- Sổ theo dõi sửa chữa

 

4.2 Quy trình bảo trì  toà nhà và các biểu mẫu:

 

- Danh sách máy móc thiết bị

- Phiếu lý lịch máy

- Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng

- Biên bản nghiệm thu bảo trì, bảo dưỡng

- Danh mục hệ thống cơ điện lạnh

- Danh mục hệ thống nội thất

- Danh mục hệ thống vật liệu

- Danh mục hệ thống thân nhà

- Danh mục hệ thống móng nhà

- Danh mục hệ thống bên ngoài  toà nhà

 

4.3 Quy trình bảo hành  toà nhà và các biểu mẫu:

 

- Kế hoạch bảo hành toà nhà

 

4.4 Quy trình bảo trì công trình xây dựng

4.5 Quy trình bảo hành công trình xây dựng

4.6 Quy trình bảo dưỡng sử dụng máy điều hoà

4.7 Quy trình bảo dưỡng sử dụng thang máy

4.8……

 

5. Vệ sinh toà nhà

 

5.1 Quy định lập kế hoạch vệ sinh  toà nhà và các phụ lục:

 

- Kế hoạch vệ sinh khu ngoài  toà nhà

- Kế hoạch vệ sinh khu tiền sảnh, hành lang, lối đi chung của các tầng

- Kế hoạch vệ sinh khu nhà vệ sinh chung của các tầng

- Kế hoạch vệ sinh khu cầu thang bộ, thang máy  toà nhà.

- Kế hoạch vệ sinh khu vưc văn phòng

- Kế hoạch vệ sinh khu bãi đỗ xe  toà nhà.

 

5.2 Quy định quản lý rác  toà nhà

5.3 Quy trình vệ sinh toilet và biểu mẫu:

 

- Checklist vệ sinh WC

 

5.4 Quy trình vệ sinh kính

5.5 Quy trình vệ sinh sàn

5.6 Quy trình vệ sinh thảm

5.7 Quy định sử dụng dụng cụ vệ sinh

5.8 Quy trình bảo dưỡng sàn

5.9 Quy định tiêu chuẩn vệ sinh  toà nhà

 

6. Quản lý nhà thầu

 

6.1 Quy trình mua hàng, dịch vụ và biểu mẫu:

 

- Phiếu yêu cầu mua hàng

- Biên bản giao hàng và nghiệp thu.

- Biên bản thanh lý hợp đồng

 

6.2 Quy trình đánh giá nhà cung ứng và biểu mẫu:

 

- Bảng đề xuất tiêu chí đánh giá nhà cung ứng

- Bảng đánh giá nhà cung ứng

- Danh sách nhà cung ứng chính thức

- Bảng tổng hợp đánh giá nhà cung ứng định kỳ

6.3 Quy định hình thức, thái độ, tác phong nhân viên nhà thầu

 

7. Giám sát toà nhà

 

7.1 Quy trình giám sát toà nhà và biểu mẫu:

 

- Kế hoạch giám sát.

- Biên bản giám sát.

 

7.2 Quy trình giám sát vệ sinh và biểu mẫu:

 

- Phiếu giám sát vệ sinh hàng ngày

- Phiếu giám sát vệ sinh hàng tuần

- Báo cáo tổng hợp tình hình vệ sinh

 

7.3 Quy trình giám sát sữa chữa bảo dưỡng và biểu mẫu:

 

- Sổ theo dõi yêu cầu sửa chữa.

- Biên bản kiểm tra sửa chữa.

- Danh mục thiết bị kiểm tra.

- Biên bản đánh giá tình trạng sử dụng tài sản, thiết bị

 

7.4 Quy trình giám sát khách hàng và biểu mẫu:

 

- Thông báo giám sát

- Kế hoạch giám sát.

 

7.5 Quy trình giám sát an ninh

 

8. Mô tả công việc

 

8.1 Ban quản lý

 

- Mô tả công việc giám đốc toà nhà

- Mô tả công việc thư ký giám đốc

 

8.2 Phòng điều hành

 

- Mô tả công việc Trưởng phòng điều hành

- Mô tả công việc nhân viên kinh doanh

- Mô tả công việc nhân viên giám sát

- Mô tả công việc nhân viên lễ tân

 

8.3 Phòng an ninh

 

- Mô tả công việc Trưởng phòng an ninh

- Mô tả công việc Trưởng ca bảo vệ

- Mô tả công việc bảo vệ cổng chính

- Mô tả công việc bảo vệ khu vực xe

- Mô tả công việc bảo vệ tuần tra

 

8.4 Phòng kỹ thuật

 

- Mô tả công việc Trưởng phòng kỹ thuật

- Mô tả công việc Trưởng ca kỹ thuật

- Mô tả công việc nhân viên bảo trì

- Mô tả công việc thư ký phòng kỹ thuật

 

8.5 Tổ vệ sinh toà nhà

 

- Mô tả công việc Tổ trưởng vệ sinh

- Mô tả công việc nhân viên vệ sinh

 


content-content/detail