HƯỚNG DẪN BIỂU PHÍ VÀ CÁC THỦ TỤC TẠI CHUNG CƯ - Công ty bảo vệ Đông Đô

HƯỚNG DẪN BIỂU PHÍ VÀ CÁC THỦ TỤC TẠI CHUNG CƯ

27-01-2013

 

HƯỚNG DẪN BIỂU PHÍ VÀ CÁC THỦ TỤC TẠI CHUNG CƯ  


HƯỚNG DẪN BIỂU PHÍ VÀ CÁC THỦ TỤC TẠI  CHUNG CƯ 

 

   

   PHÍ DỊCH VỤ & PHÍ ĐỂ XE: Mức phí này có thể thay đổi theo chi phí thực tế 

 

Phí để xe (VNĐ/thg/xe)

Mức phí xe Ô Tô thứ 2 trở lên

 

 

Phí dịch vụ (VNĐ/tháng/căn)

Xe đạp

15.000

-

 

Căn hộ

Cư ngụ

Không cư ngụ

Gắn máy (từ 1à2 xe)

Gắn máy xe thứ 3 trở lên

60.000

70.000

-

-

 

Dưới 82m2

300,000

150,000

Ô   tô để ngoài trời

Ô tô để trong nhà

500.000

1.000.000

600.000

1.200.000

 

Trên 82m2

500,000

200,000   

  1.  
  2.    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE: Đăng ký (theo mẫu) và nộp phí làm thẻ (15.000đ/thẻ) tại VP. Ban Quản trị 
  3.    ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ, CƯ TRÚ: Việc đăng ký cư trú thực hiện theo hướng dẫn của Công an khu vực
  4.  

 

Công dân

Hồ sơ đăng ký tại BQT

Hồ sơ đăng ký tại Công an Phường

Ghi chú

Quốc tịch Việt Nam

- Photo CMND

- Photo hộ khẩu

è Hồ sơ nộp tại VP. BQT

- Photo CMND

- Photo hộ khẩu

- Bản khai nhân khẩu (kèm 01 hình thẻ)

- Phiếu khai báo thay đổi nhân khẩu

è Hồ sơ nộp tại VP. BQT

Đăng ký chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày cư trú

Quốc tịch nước ngoài Việt kiều

- Xuất trình hộ chiếu

- Photo hộ chiếu (gồm passprt + visa còn thời hạn tạm trú tại Việt Nam)

è Hồ sơ nộp tại VP. BQT

- Xuất trình hộ chiếu

- Photo hộ chiếu (gồm passprt + visa) còn thời hạn tạm trú tại Việt Nam

- Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

è Hồ sơ nộp tại Công An: …..

ĐT: Tên  CAKV, điện thoại ….

 

   I.            DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP, INTERNET, ĐIỆN THOẠI

 

Dịch vụ

Truyền Hình Cáp

Internet

Điện thoại cố định

Ghi chú

Công ty TH Cáp …

- Hồ sơ bao gồm: Photo CMND, HK có tại TP. HCM hoặc HĐ mua bán   nhà tại Chung cư.

- Chi phí kết nối mới: 330.000đ/lần

- Hỗ trợ moderm trong suốt thời gian sử dụng

- Chi nhánh liên hệ: …..

ĐT: ……

Không có

 

Trung tâm điện thoại …

Không có

- Hồ sơ bao gồm: Photo CMND, HK có tại TP. HCM hoặc HĐ mua bán nhà tại Chung cư – kèm theo bản gốc ra đăng ký tại trung tâm.

- Chi phí kết nối mới: Miễn phí

- Hỗ trợ moderm trong suốt thời gian sử dụng

- Hỗ trợ điện thoại bàn trong suốt thời gian sử dụng

ĐT : …..

 

           

 

   I.            THỦ TỤC XIN CẤP ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƯỚC

 

ð  Định mức: 4m3/người/tháng. Hộ gia đình đã được cấp định mức nước ở nơi khác có thể xin cắt để chuyển về nơi cư trú tại Chung cư An Phú.

Điều kiện xin định mức nước

Hồ sơ bao gồm

Nộp hồ sơ

Hộ khẩu tại Tp. HCM

KT3 tại c/cư ….

- Photo CMND, Hộ khẩu, KT3 tại C/c …. + kèm theo bản chính.

- Hóa đơn nước mới nhất (BQT cung cấp)

Cty CP Cấp nước …..

Hộ khẩu tại các tỉnh khác

- Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký tạm trú tại Chung cư.

- Photo CMND, Hộ khẩu + kèm theo bản chính

- Đơn xin xác nhận tạm trú à Công An Phường xác nhận

- Hóa đơn nước mới nhất (BQT cung cấp)

 

 Sau khi được cấp định mức sử dụng nước, nộp bản sao biên nhận cấp định mức cho BQT để làm căn cứ tính tiền nước hàng tháng.

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ …. (Tel. 08 …. )

 

 

 


content-content/detail