Bảo vệ siêu thị - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bảo vệ siêu thị

Bảo vệ siêu thị

Bảo vệ siêu thị

25/09/2017

Siêu thị là loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tồng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu chẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ...

Đọc tiếp
content-content/index