Bảo vệ mục tiêu cố định - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bảo vệ mục tiêu cố định

Bảo vệ mục tiêu cố định

Bảo vệ mục tiêu cố định

25/09/2017

Bảo vệ mục tiêu cố định là loại hình bảo vệ phổ thông nhất, tính chất của mục tiêu là cố định không di chuyển bao gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị, phương tiện, nằm cố định trong phạm vi chủ quyền sử...

Đọc tiếp
content-content/index