Bảo vệ ký túc xá - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bảo vệ ký túc xá

Bảo vệ ký túc xá

Bảo vệ ký túc xá

22/09/2017

- Bảo vệ tài sản của sinh viên, cán bộ nhân viên : Đồ dùng cá nhân, máy tính, phương tiện đi lại ... - Bảo vệ những cơ sở vật chất hiện hữu của sinh viên như: Phòng ngủ, thư viện, văn phòng làm việc ban quản lý, phòng thể...

Đọc tiếp
content-content/index