Bảo vệ công trình xây dựng - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bảo vệ công trình xây dựng

22-09-2017
Bảo vệ công trình xây dựng là bảo vệ: - Bảo vệ những cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, máy móc, thiết bị hiện có trong công trình xây dựng. - Bảo vệ những hạ tầng kiến trúc đã và đang xây dựng trong công trình xây dựng. - Bảo vệ an ninh - tài sản cán bộ công nhân viên trong công trình và tính mạng con người trong quá trình thi công xây dựng công trình.

 

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 

Bảo vệ công trình xây dựng là bảo vệ:

 

-   Bảo vệ những cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, máy móc, thiết bị hiện có trong công trình xây dựng

-   Bảo vệ những hạ tầng kiến trúc đã và đang xây dựng trong công trình xây dựng

-   Bảo vệ an ninh - tài sản cán bộ công nhân viên trong công trình và tính mạng con người trong quá trình thi công xây dựng công trình 

  

 Các khái niệm về công trình xây dựng:

 

     Hoạt động xây dựng bao gồm: Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình tại công trường xây dựng...

     "Công trình xây dựng" là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế công trình xây dựng bao gồm: Công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.

      Các hoạt động xây dựng phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài thì phải được chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng.

     " Công trường xây dựng" là phạm vi khu vực diễn ra các hoạt động xây dựng đã được sự cho phép của chính quyền. Các thành phần cơ bản hình thành một công trường xây dựng là: Khu lán trại dành cho cán bộ, công nhân; khu vực tập kết vật tư vật liệu; khu vực mà công nhân xây dựng được xây dựng trực tiếp trên đó.

     "Thi công xây dựng" công trình bao gồm:

- Xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới.

- Sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình đã có.

 

  BẢO VỆ CÔNG TRÌNH  XÂY DỰNG VỊ TRÍ CỔNG CHÍNH

 

 

bảo vệ công trinh xây dựng

 

Nhân viên bảo vệ Đông Đô bảo vệ công trường xây dựng REE

 

 Đây là vị trí quan trọng nhất trong các vị trí bảo vệ  công trình xây dựng, vị trí này có các nhiệm vụ như sau:

 

 1.      Đối với khách đến công trình xây dựng:

 

 a.      Khi vào cổng công trình  xây dựng:

 

 -    Hỏi tên khách, cơ quan công tác, mục đích vào gặp ai.

 -    Liên lạc bằng bộ đàm hoặc điện thoại vào bên trong báo cho người cần gặp ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của người mà khách cần gặp.

 -    Ghi tên khách, tên Công ty, giờ đến của khách vào sổ khách ra vào.

 -    Phát thẻ khách cho khach và các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ, giầy, kính, …

 -    Đăng ký những đồ vật có giá trị, chỉ dẫn cho khách vào mục tiêu.

 

 b.     Khi ra khỏi công trình xây dựng:

 

 -   Kiểm tra túi xách của khách.

 -   Kiểm tra các đồ vật khách mang ra (nếu có) có đúng với giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ quản (phải có chữ ký của người có thẩm quyền).

 -   Thu lại các vật dụng đã phát cho khách.

 -   Đề nghị khách ghi vào sổ giờ ra và ký tên

 

bảo vệ công trinh xây dựng

 

Nhân viên bảo vệ Đông Đô bảo vệ công trường xây dựng

 

 2.      Đối với công nhân khi vào công trình xây dựng:

 

 a.      Khi vào: 

 

 -    Bảo vệ  kiểm tra thẻ, mũ và các trang thiết bị bảo hộ khác.

 -    Bảo vệ kiểm tra trang phục có đúng theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

 -    Bảo vệ công trình xây dựng phải đăng ký các vật dụng có giá trị.

 -    Những công nhân làm việc ngắn ngày phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản.

 

 b.     Khi ra công trình xây dựng:

 

 -   Bảo vệ yêu cầu tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người để kiểm tra

 -   Bảo vệ kiểm tra cẩn thận túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ quản , ngoài ra không được mang ra bất cứ vật gì.

 -   Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra người cẩn thận phía trước, bên hông, giầy, ống chân, …

 Chú ý: Ngày, giờ, số lượng, chất lượng, chủng loại, chữ ký, … trong giấy cho ra.

 

 3.      Đối với các loại xe vào công trình xây dựng:

 

 a.      Khi vào:

 

 -    Bảo vệ công trình xây dựng  yêu cầu xe phải dừng tại cổng, người tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký tên, số xe, đem những gì vào, giờ vào vào trong sổ, thông báo cho người có trách nhiệm của đơn vị chủ quản ra đón.

 -    Bảo vệ đăng ký những vật dụng có giá trị để đối chiếu khi ra.

 -    Kiểm tra xe có đầy đủ điều kiện vào mục tiêu (ví dụ chiều cao không thích hợp, xe quá lớn, …)

 -    Mở cổng cho xe vào.

 

 b.     Khi ra:

 

 -    Bảo vệ công trình xây dựng yêu cầu xe phải dừng lại tại cổng, người tài xế phải vào phòng bảo vệ ghi giờ ra và đăng ký vào sổ đăng ký.

 -    Yêu cầu tài xế phải xuất trình giấy tờ có liên quan đến việc đem hàng hoá ra ngoài.

 -    Phải kiểm tra và đối chiếu với thực tế hàng mang ra có ăn khớp với phiếu xuất hàng hay không.

 

Chú ý:

 

-   Chủng loại, số lượng, chất lượng, mã số, ngày, giờ và chữ ký của đơn vị chủ quản.

-   Kiểm tra cẩn thận các thùng xe, gầm xe, thành xe và cabin xe.

-   Bảo vệ không giải quyết các hàng hoá không giấy phép mang ra (giấy xuất hàng phải có chữ ký của đơn vị chủ quản).

-   Bảo vệ mở cổng cho xe ra.

 

4.      Đối với trang thiết bị, nguyên vật liệu khi nhập vào công trình xây dựng

 

a.      Khi vào: 

 

-    Bảo vệ  kiểm tra hoá đơn, chủng loại, số lượng, mã số, …

-    Bảo vệ liên lạc với người có liên quan của đơn vị chủ quản ra đón.

-    Bảo vệ  ghi vào sổ đăng ký nguyên vật liệu.

Chú ý: Hàng hoá mang vào mục tiêu phải được kiểm tra cẩn thận, chú ý nếu là nguyên vật liệu dễ cháy, nhân viên bảo vệ phải tư vấn cho khách hàng công tác PCCC.

 

 

bảo vệ công trinh xây dựng

 

 

Nhân viên bảo vệ Đông Đô bảo vệ Công ty Tùngsin

 

b.     Khi ra công trình xây dựng phải:

 

-    Bảo vệ kiểm tra hoá đơn, giấy xuất kho có chữ ký của đơn vị chủ quản.

-    Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhân viên bảo vệ công trình xây dựng tiến hành kiểm tra trên thực tế.

Chú ý:   Chủng loại, mã số, chất lượng, số lượng và chữ ký.

Lưu trữ các hoá đơn, giấy xuất kho và giấy cho ra của đơn vị chủ quản.

 

5.      Đối với nhân viên ra vào công trình xây dựng: Tất cả các nhân viên phải tuân thủ theo nội quy của công trình.

 

6.      Một số nhiệm vụ khác của nhân viên bảo vệ công trình xây dựng tại cổng chính:

 

-    Bảo vệ quản lý điện thoại, chìa khoá.

-    Bảo vệ phải giải thích, hứng dẫn các vấn đề cho khách ra vào.

-    Bảo vệ công trình xây dựng quản lý trang thiết bị, ghi chép sổ sách sạch sẽ, chính xác, tất cả sắp xếp gộn gàng có khoa học.

-    Bảo vệ nắm bắt tình hình và báo cáo cho những người có thẩm quyền khi họ cần biết.

-    Giữ gìn thông tin liên lạc, phối hợp với các vị trí khác.

-    Bàn giao chạt chẽ cho ca sau.

-    Bảo vệ quản lý thư từ bưu phẩm chuyển phát nếu có.

 

 TUẦN TRA CÁC VỊ TRÍ ĐỂ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

 

-   Bảo vệ  tuần tra khu vực được giao, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản những người vi phạm nội quy công trình xây dựng.

-   Phát hiện, ngăn chặn những hành vi phá hoại, vi phạm an toàn lao động tại công trình xây dựng.

-   Phát hiện những sự cố cháy nổ tại công trình xây dựng.

-   Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra các công cụ phòng chống cháy và hệ thống báo cháy, đảm bảo khi xảy ra sự việc sẽ đưa lại hiệu quả sử dụng cao nhất trong công trình xây dựng.

-   Kiểm tra khoá các cửa sổ, cửa ra vào tại công trình xây dựng

-   Bảo vệ kiểm tra các thiết bị sử dụng bằng điện vè độ an toàn, đặc biệt là cháy nổ.

-   Phải mang theo các dụng cụ thích hợp khi đi tuần tra như đèn neon , bộ đàm, dùi cui.

-   Giám sát, kiểm soát người trong khu vực làm việc, chú ý giám sát các khu vực cấm, nguy hiểm không cho người không có thẩm quyền được vào công trình xây dựng.

-   Dùng các phương tiện thông tin liên lạc, phối hợp làm việc với các vị trí khác tại công trình xây dựng

-   Bảo vệ ghi chép sổ tuần tra cẩn thận, tỉ mỉ. Chú ý ghi rõ số công nhân làm việc, thuộc Công ty nào, làm việc ở đâu, làm gì, thời gian bao lâu trong công trình xây dựng.

 

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG


-  Bảo vệ công trình xây dựng cần biết các số điện thoại cần thiết: Công an, CA PCCC, điện thoại Công ty, Điện thoại các mục tiêu lân cận
-  Biết sử dụng sổ sách và các công cụ hỗ trợ được trang bị tại mục tiêu
-  Bảo vệ hiểu rõ các yêu cầu, nội quy của nhà máy
-  Nắm được tính chất hoạt động của nhà máy
-  Bảo vệ công trình xây dựng phải biết các thông tin về sản phẩm của nhà máy như: màu sắc, kích thước, trọng lượng, chủng loại, mã số,..
-  Có các thông tin về Ban Giám Đốc nhà máy và người phụ trách an ninh nhà máy
-  Bảo vệ lắm chắc vị trí và cách sử dụng hệ thống PCCC
-  Bảo vệ công trình xây dựng phải biết được giờ cao điểm công nhân ra vào tại nhà máy-công trường
-  Hiểu được trịnh độ, nhận thức và quan điểm, thái độ của công nhân tại nhà máy đối với nhân viên bảo vệ
-  Nắm vững cách xử lý các tình huống khi xảy ra


Thông tin khác

content-content/detail